Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 46 z roku 1900

Imię (imiona): Bolesław
Nazwisko: Michalski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Franciszka
Domo matki: Jonik


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com