Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 47 z roku 1900

Imię (imiona): Genowefa
Nazwisko: Kordalska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Teofil
Matka: Marianna
Domo matki: Zabłotna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com