Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 51 z roku 1900

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Dolińska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Helena
Domo matki: Stankiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com