Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 52 z roku 1900

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Sadowska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Franciszka
Domo matki: Sadowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com