Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 55 z roku 1900

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Orzechowska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Marcin
Matka: Ewa
Domo matki: Przybysz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com