Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 60 z roku 1900

Imię (imiona): Stefan
Nazwisko: Krysiński
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Władysław
Matka: Franciszka
Domo matki: Białkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com