Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 61 z roku 1900

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Piotrorowski vel Piotrowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Marian
Matka: Aniela
Domo matki: Stankiewicz
Uwagi: nazwisko niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com