Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 62 z roku 1900

Imię (imiona): Wincenty
Nazwisko: Józefowicz
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Antonina
Domo matki: Brodzińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com