Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 63 z roku 1900

Imię (imiona): Aniela
Nazwisko: Marona
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Marian
Matka: Anna
Domo matki: Gałczyńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com