Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 64 z roku 1900

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Laskowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Wincenty
Matka: Weronika
Domo matki: Gutowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com