Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 65 z roku 1900

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Kowalski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Franciszka
Domo matki: Rosińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com