Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 66 z roku 1900

Imię (imiona): Janina
Nazwisko: Wolnicka
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Ludwik
Matka: Teofila
Domo matki: Majłowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com