Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 67 z roku 1900

Imię (imiona): Emilian
Nazwisko: Kłosowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Paulina
Domo matki: Perkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com