Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 68 z roku 1900

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Jakubowski vel Jakóbowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Kisielewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com