Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 69 z roku 1900

Imię (imiona): Julian
Nazwisko: Mync
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Julian
Matka: Julianna
Domo matki: Zabłotna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com