Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 71 z roku 1900

Imię (imiona): Hieronim
Nazwisko: Sikuta
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Julian
Matka: Franciszka
Domo matki: Mierzejewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com