Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 72 z roku 1900

Imię (imiona): Dominik
Nazwisko: Lewiński
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Piotr
Matka: Helena
Domo matki: Grabowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com