Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 73 z roku 1900

Imię (imiona): Kazimierz
Nazwisko: Błaszkiewicz
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Julian
Matka: Weronika
Domo matki: Szostek


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com