Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 74 z roku 1900

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Szostek
Data urodzenia: 10.08.1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Władysław
Matka: Konstancja
Domo matki: Tusińska
Uwagi: bliźnięta zw.mał. 1928.08.19 Józef Ruciński


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com