Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 77 z roku 1900

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Karpiński
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Ignacy
Matka: Julianna
Domo matki: Jarosz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com