Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 78 z roku 1900

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Kasiński
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Ewa
Domo matki: Kasińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com