Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 79 z roku 1900

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Markowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Helena
Domo matki: Bilicka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com