Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 80 z roku 1900

Imię (imiona): Bernard
Nazwisko: Jerka
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Wincenty
Matka: Elżbieta
Domo matki: Kuczmarska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com