Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 81 z roku 1900

Imię (imiona): Leon
Nazwisko: Groblewski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Franciszka
Domo matki: Michalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com