Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 82 z roku 1900

Imię (imiona): Feliksa
Nazwisko: Fabiszewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Ignacy
Matka: Anna
Domo matki: Grzywińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com