Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 85 z roku 1900

Imię (imiona): Felicjan
Nazwisko: Stramski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Magdalena
Domo matki: Tutek


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com