Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 86 z roku 1900

Imię (imiona): Ksawery
Nazwisko: Bogurski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Julianna
Domo matki: Przytuła


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com