Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 92 z roku 1900

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Sawicka
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Wapniska
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Stanisława
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com