Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 93 z roku 1900

Imię (imiona): Leon
Nazwisko: Stefański
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Władysław
Matka: Ewa
Domo matki: Włodarska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com