Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 95 z roku 1900

Imię (imiona): Stanisława
Nazwisko: Opała
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Jakub
Matka: Marianna
Domo matki: Michalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com