Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 96 z roku 1900

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Orzechowska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Wincenty
Matka: Franciszka
Domo matki: Wyzlic


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com