Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 97 z roku 1900

Imię (imiona): Roman
Nazwisko: Błaszkiewicz
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Julianna
Domo matki: Ram Rama
Uwagi: domo matki niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com