Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 98 z roku 1900

Imię (imiona): Leon
Nazwisko: Cyrakowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Franciszka
Domo matki: Bartkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com