Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 100 z roku 1900

Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Bartkowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Wiktoria
Domo matki: Sosnowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com