Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 101 z roku 1900

Imię (imiona): Kazimierz
Nazwisko: Brunecki
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Julianna
Domo matki: Agdorna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com