Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 103 z roku 1900

Imię (imiona): Julian
Nazwisko: Piekarski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Franciszka
Domo matki: Żuchowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com