Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 106 z roku 1900

Imię (imiona): Stefan
Nazwisko: Sękowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Katarzyna
Domo matki: Kłodawska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com