Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 109 z roku 1900

Imię (imiona): Franciszka
Nazwisko: Łopińska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Józefa
Domo matki: Sękowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com