Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 110 z roku 1900

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Zaborny
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Aniela
Domo matki: Jabłońska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com