Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 113 z roku 1900

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Kościelski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Wiśniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com