Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 115 z roku 1900

Imię (imiona): NN
Nazwisko: Orzechowska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Nadolska
Uwagi: martwe dziecko płci żeńskiej


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com