Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 116 z roku 1900

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Kloc


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com