Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 119 z roku 1900

Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Pepel
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Ludwika
Domo matki: Krajewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com