Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 121 z roku 1900

Imię (imiona): Marta
Nazwisko: Wiśniewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Józefa
Domo matki: Mądzelewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com