Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 125 z roku 1900

Imię (imiona): Feliksa
Nazwisko: Mączewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Aniela
Domo matki: Wiśniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com