Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 127 z roku 1900

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Bienewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Teodozja
Domo matki: Zajdzińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com