Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 133 z roku 1900

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Falkiewicz
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Syrowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com