Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 135 z roku 1900

Imię (imiona): Damazy
Nazwisko: Kowalski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Franciszka
Domo matki: Szymańska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com