Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 136 z roku 1900

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Jankowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Stanisława
Domo matki: Ulatowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com