Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 137 z roku 1900

Imię (imiona): Władysława
Nazwisko: Kosek
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Ewa
Domo matki: Zakrzewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com